میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند


گروه:
12345678910...
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
فاتحی فاطمه 10
اسدالهی حسن كامپيوتر 67
فضلی محمد مکانیک -30
حسینی دانا حمیدرضا مدیریت رسانه 310
میراسماعیلی بی بی سادات علوم ارتباطات 56
شاه منصوری بیتا ارتباطات 75
ساریخانی ناهید علوم اجتماعی-جامعه شناسی 54
ساروخانی باقر 55
خانیکی هادی 55
هادی رضا ارتباطات 33
عالیداعی مریم ارتباطات 13
مظفری افسانه ارتباطات 55
فرهنگی علی اکبر 51
میرزایی یاسر مهندسی مکانیک 97
افشار حسین مهندسی مکانیک 14
افشاری مریم حقوق 05
حوری جعفری حامد مهندسي مكانيك-تبديل انرژي 45
رهبری علیرضا مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی 55
ضرابی میترا حقوق خصوصى 128
منتظر مهدی حقوق خصوصی 35
علیزاده طباطبائی زهراسادات حقوق 99
عبدی بابك برق - قدرت 77
عظیمی احسان مهندسی کامپیوتر 38
ملکیان نازنین علوم ارتباطات اجتماعی 55
برادران سیامک مهندسي صنايع 107
فضلی لیلا زمین شناسی 98
حکیمی مهدی برق- قدرت 24
کابلی محمد هادی شهرسازی 313
نصرت زاده حیدر زبان انگلیسی - زبانشناسی 149
قربانی پارام افشین معماری 87
اولادیان معصومه علوم تربیتی 29
صفری محمود علوم تربیتی 910
شکوهیار سجاد مهندسی صنایع 40
طلوعی علیرضا هوافضا 14
زارع لیلا معماری 05
حسین خانی جواد مهندسي كاميوتر (نرم افزار 56
برزگر رضا آموزش زبان 96
ریاحی منوچهر معماری 05
صادقی امیر آموزش زبان انگلیسی 108
شیخ زاده مرند ابراهیم زبانشناسی 115
شیری امین لو معصومه آموزش زبان انگلیسی 55
امیری مهرداد آموزش زبان انگلیسی 03
فیروزی جعفر آموزش زبان انگلیسی 75
اروجی محمد رضا زبانشناسی 04
فرج اللهی راد امیر معماری -10
عموزادخلیلی حسین مهندسي صنايع مديريت توليد -10
ابوالمعالی سیدوحید حقوق 08
حاج علی جهرمی مقداد مهندسی صنایع 99
صدرمنوچهری حمیدرضا مهندسی برق-الکترونیک 810
آقابابایی مجید مهندسی برق 10
12345678910...